Ρομποτική Νευροπλοήγηση Σπονδυλικής Στήλης

Με τον όρο Ρομποτική Νευροπλοήγηση στη Νευροχειρουργική περιγράφουμε την σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε με σκοπό την καθοδήγησή μας με υψηλή ακρίβεια σε περιοχές του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Η Νευροπλοήγηση αντιστοιχεί το χειρουργικό πεδίο σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ασθενούς, το οποίο δημιουργείται από τις εικόνες της μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας του ασθενούς.

Όσον αφορά την χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, η χρήση της νευροπλοήγησης σε συνδυασμό με την διεγχειρητική αξονική τομογραφία (O-Arm) χρησιμοποιείται κυρίως στις επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας, καθότι εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και διενέργεια πολύ μικρών τομών 1 εκ για την τοποθέτηση των υλικών
  • Απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των βιδών που απαιτούνται σε μια σπονδυλοδεσία
  • Ουσιαστικά εκμηδενίζεται η πιθανότητα άστοχης τοποθέτησης των υλικών
  • Αποφυγή πρόκλησης νευρικής βλάβης λόγω της ακριβούς καθοδήγησης των υλικών
  • Ελάχιστες απώλειες αίματος και μικρός κίνδυνος ανάπτυξης λοίμωξης λόγω των μικρών δερματικών τομών
  • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερη νοσηλεία και ταχύτερη αποκατάσταση λόγω του μικρού μυϊκού τραυματισμού

Σε κάθε περίπτωση τα υπάρχοντα συστήματα νευροπλοήγησης δεν αντικαθιστούν τη γνώση και την εμπειρία του χειρουργού και δεν είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν ως ρομπότ. Τα συστήματα αυτά υποβοηθούν την επέμβαση αλλά στο τέλος όλα εξαρτώνται από τον χειρουργό.

Scroll to Top