Οσφυϊκή Δισκοκήλη – Ελάχιστα επεμβατική δισκεκτομή

Η κήλη μεσοσποδυλίου δίσκου συνήθως προκαλείται λόγω χρόνιας εκφύλισης. Η εκφύλιση αυτή παρατηρείται ήδη από την 2η δεκαετία στους άνδρες και την 3η δεκαετία στις γυναίκες. Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από τον πηκτοειδή πυρήνα και τον ινώδη δακτύλιο, ο οποίος περιβάλει τον πρώτο. Κατά την εκφυλιστική νόσο προκαλείται σταδιακή λύση της συνέχειας του δακτυλίου και σε προχωρημένα στάδια είσοδος τμήματος του πηκτοειδούς πυρήνα στο σπονδυλικό κανάλι. Στις καταστάσεις αυτές ο ασθενής βιώνει πόνο στη μέση και στο πόδι (οσφυο – ισχιαλγία), μυϊκή αδυναμία, μούδιασμα, ή αλλαγή στα αντανακλαστικά των ποδιών.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο πόνος υφίεται χωρίς κάποια χειρουργική πράξη. Οι ασθενείς χωρίς νευρολογικό έλλειμμα αντιμετωπίζονται αρχικά για 6-8 εβδομάδες συντηρητικά. Σε περίπτωση επιμονής των συμπτωμάτων μπορούν να δοκιμαστούν αναίμακτες τεχνικές (διηθήσεις νεύρων – facet joint & nerve root blocks), οι οποίες πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής εξέρχεται άμεσα από το νοσοκομείο. Σε πιο έντονη συμπτωματολογία με αλλοίωση του επιπέδου ζώης ή σε περίπτωση νευρολογικής σημειολογίας η δισκοκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Ανάλογα με την μορφολογία της δισκοκήλης και τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του ασθενούς πραγματοποιείται αμιγώς ενδοσκοπική ή ενδοσκοπικά υποβοηθούμενη μικροδισκεκτομή. Και στις δύο περιπτώσεις η επεμβάση είναι ελάχιστα επεμβατική, με διάρκεια 45 λέπτα και χρόνο νοσηλείας 24 ωρών.

Scroll to Top