Μονάδα Υπόφυσης

Τα αδενώματα αποτελούν την πιο συχνή παθολογία της υπόφυσης. Η υπόφυση είναι ένας ενδοκρινής αδένας που βρίσκεται εντός του τουρκικού εφιππίου στη βάση του κρανίου και ευθύνεται για τη διατήρηση της ορμονικής ισορροπίας στον οργανισμό. Άλλες παθολογίες της περιοχής αποτελούν τα κρανιοφαρυγγιώματα, οι κύστεις Rathke, οι επιδερμοειδείς κύστεις και σπανιότερα οι μεταστάσεις.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι όγκοι αυτής της περιοχής μπορούν να αφαιρεθούν μέσα από την μύτη με τη χρήση ενδοσκοπίου και ρομποτικής νευροπλοήγησης, χωρίς εξωτερικές τομές ή τραυματισμό εγκεφαλικών δομών (ενδοσκοπική ενδορινική διασφηνοειδική προσπέλαση – endoscopic endonasal transphenoidal approach). Λόγω του ελάχιστου επεμβατικού χαρακτήρα της τεχνικής αυτής, ο ασθενής κινητοποιείται την επόμενη κιόλας ημέρα του χειρουργείου και εξέρχεται 3 ημέρες μετά.

Τα αδενώματα της υπόφυσης αποτελούν καλοήθεις όγκους και η διάγνωση τους γίνεται κατόπιν ορμονολογικού και απεικονιστικού ελέγχου με μαγνητική τομογραφία υποφύσεως.

Πρακτικά τα αδενώματα της υπόφυσης χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης όταν προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές, αλλοιώσεις στα οπτικά πεδία λόγω πίεσης στο οπτικό χίασμα ή όταν εμφανίζουν αυξανόμενο μέγεθος. Συγκεκριμένοι τύποι αδενωμάτων (προλακτινώματα) μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με φαρμακευτική αγωγή.

Στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών συνεργαζόμαστε παράλληλα με συναδέλφους ενδοκρινολόγους, ΩΡΛ και οφθαλμιάτρους.

Scroll to Top