Υδροκεφαλία

Η υδροκεφαλία συνιστάται σε αυξημένη συσσώρευση εγκεφαλονωτίαιου υγρού εντός του κοιλιακού συστήματος, είτε από αυξημένη παραγωγή είτε από αδυναμία απορρόφησης είτε από απόφραξη κατά την πορεία του.

Η συμπτωματική υδροκεφαλία συνήθως αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση μιας κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης με βαλβίδα. Με αυτό τον τρόπο το εγκεφαλονωτιαίο υγρό μπορεί να παροχετευτεί στον περιτοναϊκό χώρο. Σε συγκεκριμένα περιστατικά αποφρακτικού υδροκέφαλου, η υδροκεφαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία.

Συχνή πάθηση στα ηλικιωμένα άτομα αποτελεί η υδροκεφαλία φυσιολογικής πιέσεως. Στις περιπτώσεις αυτές παρουσιάζεται διαταραχή μνήμης, αστάθεια βάδισης και ακράτεια ούρων με ταυτόχρονη διάταση του κοιλιακού συστήματος. Τα συμπτώματα αυτά βελτιώνονται μετά την τοποθέτηση βαλβίδας. Να σημειωθεί εδώ ότι είναι μία από τις λίγες κατηγορίες άνοιας, που μπορεί να αναστραφεί με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Scroll to Top