Ανευρύσματα και αγγειακές βλάβες εγκεφάλου

Η νευροχειρουργική αγγείων αφορά την αντιμετώπιση εγκεφαλικών ανευρυσμάτων, αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών (AVM) και σηραγγωδών αιμαγγειωμάτων (cavernous malformations). Συχνά απαιτείται η σύμπραξη νευροχειρουργού και επεμβατικού νευροακτινολόγου.

Η αντιμετώπιση των βλαβών αυτών συνήθως περιλαμβάνει την μικροχειρουργική αντιμετώπιση (clip, bypass), την ενδοαγγειακή (coils, flow-diverter) και σε μερικές περιπτώσεις την στερεοτακτική ακτινοχειρουργική για τα AVM.

Το είδος της αντιμετώπισής τους είναι εξατομικευμένο για κάθε ασθενή και εξαρτάται από την θέση, την μορφολογία της αγγειακής ανωμαλίας καθώς και από την νευρολογική κατάσταση του ασθενούς.

Scroll to Top