Περιστατικά

Ενδοσκοπική ενδορινική αφαίρεση αδενώματος υπόφυσης σε γυναίκα 41 ετών

Γυναίκα ασθενής 41 χρονών προσήλθε στην κλινική μας λόγω διαταραχών όρασης και κεφαλαλγίας από εξαμήνου. Η οφθαλμολογική της εκτίμηση ανέδειξε αμφικροταφική ημιανοψία. Ο ενδοκρινολογικός και απεικονιστικός της έλεγχος με MRI ανέδειξε ευρήματα συμβατά με μη λειτουργικό μακροαδένωμα της υπόφης (2,8 εκ) με σημαντικά πιεστικά φαινόμενα επί του οπτικού χιάσματος.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ενδοσκοπική ενδορινική διασφηνοειδική επέμβαση με ολική αφαίρεση της βλάβης. Η ασθενής ανένηψε ομαλά, κινητοποιήθηκε την επόμενη μέρα και εξήλθε περιπατητική σε άριστη κλινική εικόνα την 2η μετεγχειρητική ημέρα.

Η όρασή της σταδιακά βελτιώθηκε ενώ ο μετεγχειρητικός της επανέλεγχος 3 μήνες μετά την επέμβαση ανέδειξε πλήρη εξαίρεση της βλάβης.

Αφαίρεση Γλοιοβλαστώματος σε γυναίκα ασθενή 44 χρονών.

Γυναίκα ασθενής 44 χρονών μεταφέρθηκε στην κλινική μας λόγω εστιακών επιληπτικών κρίσεων. Στο ιστορικό της αναφέρεται κεφαλαλγία από μηνός, χωρίς άλλη συμπτωματολογία ή σημειολογία.

Η MRI εγκεφάλου που υποβλήθηκε ανέδειξε ευμεγέθη (6εκ) πολυλοβωτή εξεργασία εγκεφάλου μετωποκροταφικά δεξιά με σημαντικό περιεστικό οίδημα και παρεκτόπιση της μέσης γραμμής (16χιλ).

Η ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου υποβλήθηκε σε κρανιοτομία και επιτυχή αφαίρεση της βλάβης, υπό την χρήση νευροφυσιολογικού ελέγχου και νευροπλοήγησης.

Η ασθενής ανένηψε καλά και η μετεγχειρητική της MRI εγκεφάλου ανέδειξε ένα πολύ καλό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Εξήλθε του νοσοκομείου 7 ημέρες μετά την επέμβαση. Η ιστολογική της εξέταση ανέδειξε γλοιοβλάστωμα (Grade IV) με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί για μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία.

Αφαίρεση αναπλαστικού μηνιγγιώματος σε γυναίκα ασθενή 60 χρονών.

Γυναίκα ασθενής 60 χρονών μεταφέρθηκε στην κλινική μας λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης αδυναμίας στο δεξί άνω και κάτω άκρου και διαταραχών ομιλίας. Στο ιστορικό της αναφέρεται προηγούμενη αφαίρεση αναπλαστικού μηνιγγιώματος προ διετίας σε άλλο νοσοκομείο. Η MRI εγκεφάλου που προσεκόμισε ανέδειξε ευμεγέθη βλάβη (6εκ) μετωποβρεγματικά αριστερά ως τοπική υποτροπή του γνωστού μηνιγγιώματος.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε κρανιοτομία και επιτυχή ολική αφαίρεση της βλάβης, υπό την χρήση νευροφυσιολογικού ελέγχου και νευροπλοήγησης. Η ασθενής ανένηψε ομαλά και σταδιακά βελτιώθηκε η συμπτωματολογία της. Ο μετεγχειρητικός έλεγχος με MRI εγκεφάλου επιβεβαίωσε την ολική εξαίρεση της βλάβης. Η ασθενής εξήλθε του νοσοκομείου την 6η μετεγχειρητική ημέρα σε πολύ καλή γενική κατάσταση.

Πολυεπίπεδη πρόσθια σπονδυλοδεσία σε άνδρα ασθενή 49 χρονών με αυχενική μυελοπάθεια.

Ασθενής 49 χρονών προσήλθε στην κλινική μας λόγω προοδευτικά επιδεινούμενης βάδισης και αδυναμίας άνω και κάτω άκρων. Ανέφερε επίσης έντονα μουδιάσματα στα δάκτυλα των χεριών του. Η MRI αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε έντονη στένωση στα επίπεδα Α4-Α5, Α5-Α6, Α6-Α7 και σήμα ενδεικτικό μυελοπάθειας ισουψώς του επιπέδου Α5-Α6.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία στα ανωτέρω επίπεδα, υπό συνεχή νευροφυσιολογικό έλεγχο. Ο ασθενής ανένηψε ομαλά και εξήλθε περιπατητικός του νοσοκομείου την επόμενη μέρα του χειρουργείου. Στον επανέλεγχο του τριμήνου η βάδισή του, η μυϊκής του ισχύς και τα μουδιάσματα που ανέφερε προεγχειρητικά βελτιώθηκαν σημαντικά.

Ελάχιστα επεμβατική διαδερμική σπονδυλοδεσία κατάγματος θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης σε γυναίκα ασθενή 37 ετών.

Γυναίκα ασθενής 37 ετών μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο μας μετά από πτώση σε ιππασία. Η κλινική της εξέταση δεν ανέδειξε κάποια νευρολογική σημειολογία εκτός από έντονο πόνο κατά μήκος της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Ο απεικονιστικός έλεγχος με CT και MRI της σπονδυλικής στήλης ανέδειξε συμπιεστικά ασταθή κατάγματα στον 6ο και 8ο θωρακικό σπόνδυλο. Λόγω της φύσης του κατάγματος και της έντονης κυφωτικής παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης αποφασίστηκε η χειρουργική της αντιμετώπιση.

Η ασθενής υποβλήθηκε σε ελάχιστα επεμβατική διαδερμική σπονδυλοδεσία με την χρήση νευροπλοήγησης και διεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας από τον 4ο έως τον 10ο θωρακικό σπόνδυλο. Η ασθενής ανένηψε ομαλώς, κινητοποιήθηκε την επόμενη μέρα του χειρουργείου και εξήλθε την 3η ημέρα προς την οικία της.

Scroll to Top