Μικροχειρουργική Όγκων Σπονδυλικής Στήλης

Οι πιο συχνοί όγκοι της σπονδυλικής στήλης ανάλογα με την εντόπιση τους είναι οι μεταστάσεις (εξωσκληρίδιοι), τα μηνιγγιώματα και νευρινώματα (ενδοσκληρίδιοι εξωμυελικοί) και τα επενδυμώματα (ενδοσκληρίδιοι ενδομυελικοί).

Ο ρόλος της χειρουργικής στις παθολογίες αυτές είναι η μέγιστη δυνατή αφαίρεσή τους με ταυτόχρονη αποφυγή περαιτέρω νευρολογικής επιδείνωσης. Αυτό πλέον είναι δυνατόν με την χρήση τελευταίας γενιάς μικροσκοπίων με ειδικές φωτοχρωστικές και με την χρήση της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ώστε να είναι δυνατός ο διαρκής έλεγχος της νευρικής λειτουργίας.

Αναλόγως της παθολογίας μπορεί μετεγχειρητικά να κρίνεται σκόπιμο συμπληρωματική αντιμετώπιση με ακτινοθεραπεία.

Scroll to Top