Ρομποτική Νευροπλοήγηση Εγκεφάλου

Με τον όρο Ρομποτική Νευροπλοήγηση στη Νευροχειρουργική περιγράφουμε την σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιούμε με σκοπό την καθοδήγησή μας με υψηλή ακρίβεια σε περιοχές του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Η Νευροπλοήγησηαντιστοιχεί το χειρουργικό πεδίο σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του ασθενούς, το οποίο δημιουργείται από τις εικόνες της μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας του ασθενούς.

Συγκεκριμένα, στην χειρουργική εγκεφάλου χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις αφαίρεσης όγκων εγκεφάλου (γλοιώματα, μηνιγγιώματα), καθότι εξυπηρετεί τα ακόλουθα:

  • Μικρότερη δερματική τομή και κρανιοτομία βάσει των ακριβών διαστάσεων του όγκου
  • Αναγνώριση των ακριβών ανατομικών ορίων του όγκου ώστε να πραγματοποιηθεί η μέγιστη δυνατή αφαίρεσητου
  • Αναγνώριση των φυσιολογικών ανατομικών και λειτουργικών κέντρων του εγκεφάλου, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός τους
  • Μικρότερη διάρκεια χειρουργείου, μικρότερες απώλειες αίματος και μειωμένος κίνδυνος λοιμώξεων λόγω των μικρότερων τομών
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη έκβαση και λειτουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή

Σε κάθε περίπτωση τα υπάρχοντα συστήματα νευροπλοήγησης δεν αντικαθιστούν τη γνώση και την εμπειρία του χειρουργού και δεν είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν ως ρομπότ. Τα συστήματα αυτά υποβοηθούν την επέμβαση αλλά στο τέλος όλα εξαρτώνται από τον χειρουργό.

Scroll to Top